Home | Sitemap | Contact Us


Historie van opleidingen voor onderwijzer en leraar basis onderwijs

Wettelijke bevoegdheidseisen, praktijkervaringen en normaallessen in de negentiende eeuw
Eisen in de onderwijswet van 1806: 1857: 1878: 1889: 1920: 1985: 2011

Ervaringen van kwekelingen:
F. Mulders Dordrecht 1861
P. Milaan Schiedam 1869

Kweekscholen en Pedagogische Academies in de twintigste eeuw