Home | Sitemap | Contact Us


Onderwijswetten
Op deze site kuntu de letterlijke teksten vinden van de onderwijswetten die ruim twee eeuwen lang grote invloed hebben gehad.

1806 Lager onderwijswet

1857

1878

1889

1920

1985 Basisonderwijs

2011 Primair onderwijs

 

WOT Wet van 20 juni 2002, houdende Wet op het onderwijstoezicht