Home | Sitemap | Contact Us


Lteratuur over de inspectie van het onderwijs

Dodde, dr. N.L. (2001). Een speurtocht naar samenhang. Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001 door dr. N.L. Dodde. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van het Onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs- 879 p. ISBN 90 5910 0123. zie inhoudsopgave

Elte, Ronald en Erna Scholtes (2001). Uit de Luwte . Over strategische veranderingen in en rond de onderwijsinspectie. Jubileumuitgave t.g.v. het 200-jarig bestaan van de Inspectie van het Onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs. 128 p. ISBN 90 5910 0131. zie inhoudsopgave