Home | Sitemap | Contact Us


De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat door Marry Remery-Voskuil.
Voorburg, Ohis Research, augustus 2012. ISBN: 978-90-78595-00-7. 
Het boekje telt 138 pagina's, en bijna 300 foto's waarvan een deel in kleur. 
Het is voor 14 euro te bestellen via: zusterscholen@xs4all.nl

boekje zusterscholen

Achter de gevels van het huidige Willibrordushuis in de Oude Molstraat nummer 35 en 37 gaat een lange en boeiende geschiedenis schuil, die teruggaat tot in de middeleeuwen. In die tijd heette het "Huis te Baertwijck". Tijdens de Reformatie werd een deel van het complex gebruikt als schuilkerk voor de Jacobusparochie. Daarna was het 170 jaar het klooster van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Nu biedt het onderdak aan de Katholieke Charismatische Vernieuwing, het Alpha-Centrum en de Broeders en Zusters van Sint Jan, die binnen het kader van de katholieke kerk op eigentijdse wijze vorm geven aan de opdracht van het Evangelie van Jezus Christus.

De kern van dit boekje wordt gevormd door de historie van de scholen in verschillende Haagse wijken waar de Zusters van Liefde vanuit de Oude Molstraat van 1842 tot het einde van de 20e eeuw hebben gewerkt. Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de katholieke opleidingen voor onderwijzeressen en kleuterleidsters die lange tijd aan de overzijde van de straat, op nummer 34 en 36 gehuisvest waren. Ook de administratie van het schoolbestuur de Sint Willibrordusvereniging vond in die panden onderdak.

De op zorgvuldig onderzoek gebaseerde teksten en de honderden foto's en illustraties zullen bij oud-leerlingen en onderwijsgevenden veel herinneringen oproepen.

Inhoudsopgave

Voorwoord en Inleiding                                                                                                               
01.       Huis te Baertwijk en de Jacobuskerk                                                                       
02.       Vier pastoors, bewaar- en breischolen                                                                          
03.       Hekkelaan, Breedstraat en Taalscholen                                                                       
04.       Opleiding van onderwijzeressen                                                                                   
05.       Opleiding van kleuterleidsters                                                                                      
06.       Groei Willibrordusscholen                                                                                           
07.       Sanering binnenstad en vertrek zusters                                                                        
08.       Van Willibrordusvereniging tot Lucas Onderwijs                                                         
09.       De Zusters van Liefde                                                                                                 
10.       Het Willibrordushuis van 1988 tot 2012                                                                                

Bijlagen:
A.        Huizenhistorie van de Oude Molstraat 35-37, 41 en 34-36                                          
B          Bronnen, literatuur, register en verantwoording van de afbeeldingen