Home | Sitemap | Contact Us


150 jaar Broeders van Maastrichtin Den Haag (1861-2011)
recensie van Jacques Dane in LESSEN,  augustus 2012

Anderhalve eeuw geleden, in 1861, vestigden de eerste onderwijzers van de Broeders van Maastricht, een katholieke onderwijscongregatie, zich in ’s-Gravenhage om het armenschooltje van de Vincentiusvereniging aan het Westeinde leven in te blazen. Dit was het begin van een geschiedenis die nog altijd doorloopt: de Broeders zijn weliswaar niet meer actief in het onderwijs, hun Stadsklooster is nog altijd een ontmoetingsplaats voor sociale initiatieven.

150jaarbroederdenhaag

In het voorjaar en de zomer van 2011 werd het 150 jarig jubileum van de komst van deze  onderwijscongregatie in Den Haag herdacht met een tentoonstelling en een lijvig boekwerk. In achtereenvolgens Den Haag, Cuijk en Maastricht was een mede door het Nationaal Onderwijsmuseum samengestelde tentoonstelling over anderhalve eeuw onderwijswerk van de Broeders te zien. De geschiedenis van de Broeders werd onderzocht door Marry Remery-Voskuil. Zij schreef er een boeiend en rijk geïllustreerd boek over: 150 jaar Broeders van Maastricht en de Vincentiusscholen in Den Haag.

Het aantrekkelijke van dit boek is de opzet: de nationale onderwijsgeschiedenis wordt ingebed in regionale en lokale ontwikkelingen. Hierdoor krijgt 150 jaar Broeders van Maastricht een historische meerwaarde: de petite histoire van het Haagse katholieke onderwijs – verteld aan de hand van geschreven bronnen zoals brieven, verslagen en notulen, en tal van foto’s en afbeeldingen van lesmateriaal – krijgt een meerwaarde langs de lijnen van het brede onderwijsverhaal. 150 jaar Broeders van Maastricht is inmiddels uitverkocht, maar op de website van het Haagse Stadsklooster is veel te lezen en te zien over het jubileum, het boek en een wandeling in de omgeving van Westeinde.

http://www.stadskloosterwesteinde.nl/index.php/jubileum-150-jaar-intro