Home | Sitemap | Contact Us


In deze website is informatie te vinden over de historie van het onderwijs. De keuzes hangen samen met mijn jeugd in Delft, mijn werk bij een groot schoolbestuur in Den Haag en de rijksinspectie van het onderwijs.

Schoolmeesters Remery en verhalen van andere onderwijzers
Allereerst kunt u artikelen lezen over de schoolmeesters van de familie Remery die vanaf het begin van de 19e eeuw jarenlang hoofd van de school waren in Westdorpe en Koewacht in Zeeuwsch-Vlaanderen. U treft daarbij informatie aan over hun opleiding, gezin, inkomen en de werkwijze in hun school. Verder zijn er ook boeiende levensverhalen van andere onderwijzers in Nederland, zoals Tale Zondag uit Groningen, meester Mulders uit de Alblasserwaard en Van den Hoonaard uit Hillegersberg.

Historie van scholen
Deze rubriek bevat uitgebreide literatuuropgaven van gedenkboeken en historische beschrijvingen van scholen geordend per provincie en gemeente, gebaseerd op de collectie van Jos Swiers die nuboekje zusterscholen-willibrordushuis bij het Nationaal Onderwijsmuseum is ondergebracht. Verder wordt ingezoomd op enkele regio's waar M. Remery boeken en publicaties over scholen heeft geschreven, zoals in Delft en in Den Haag.

Inspectie van het onderwijs
Heel bijzonder zijn de verslagen die hoofdinspecteur Wijnbeek maakte tussen 1835 en 1846. In die periode bezocht hij bijna alle scholen in ons land en beschreef hij in enkele regels per gemeente het onderwijs in de scholen en het gedrag van de onderwijzers. Ruim vijftien jaar geleden maakte ik deze verslagen digitaal beschikbaar op mijn eerste website en ik hoop dat u er nu ook nog van geniet. Verder is er een literatuuropgave van uitgaven over de geschiedenis van de onderwijsinspectie en vindt u enkele verslagen van regionale inspecteurs en levensbeschrijvingen. Voor de actuele info verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl.

Opleidingen van onderwijzers en scholing
De opleiding van onderwijzers vond in de 19e eeuw vooral in de scholen zelf plaats. Kwekelingen in normaalscholen kregen voor en na schooltijd les van ervaren schoolhoofden en deden als zij oud genoeg waren examen bij de schoolopzieners. Het aantal kweekscholen met een dagopleiding groeide sterk na de eeuwwisseling, die na invoering van de mammoetwet omgezet werden in Pedagogische Academies. De onderwijzersgezelschappen die maandelijks bijeen kwamen in de regio's vormden een belangrijke bron voor scholing en onderwijsvernieuwingen.

Schoolboeken
Het accent in deze site ligt op informatie over schoolboeken die gebruikt werden in het lager onderwijs, meestal in relatie met de besproken schoolmeesters. Bijvoorbeeld welke schoolboeken gebruikten de schoolmeesters Remery en hoe zag het taalboekje van Pieter Remery er uit.

Onderwijswetten
Omdat het vrij moeilijk is om de originele wetteksten te raadplegen heb ik enkele originele wetteksten gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op deze site. Het betreft vooral de onderwijswetten voor het lager onderwijs uit 1806, 1857, 1878, 1889 en 1920 en de recente versies van de wet op het basisonderwijs en primair onderwijs.

Plaatjes van onderwijs op schilderijen e.d.
Omdat dit mijn hobby site is, wil ik u mee laten genieten van de afbeeldingen van onderwijssituaties op schilderijen en andere afbeeldingen.

De School Anno en interessante Links
Vanaf de jaren negentig tot 2014 ben ik betrokken bij het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam als secretaris van de Vriendenvereniging en redactielid van de gezamenlijk uitgegeven tijdschriften. Alle artikelen uit De School Anno van jaargang 1 uit 1982 tot en met 2005 zijn toegankelijk gemaakt in deze site. De uitgaven van het blad LESSEN kunt u vinden in pdf op de site van het onderwijsmuseum in de rubriek vrienden.