Home | About Us | Contact Us


Nelly Lehr- Remery, onderwijzeres in Someren, Nijmegen en Asten van 1943- 1982

Nelly Remery werd 10 juni 1922 geboren in Asten als tweede kind van Gerard Gaston Remery en Elizabeth van der Ven. Haar vader was hoofd van de openbare school in Asten en leraar aan de landbouwhuishoudschool in Lierop. Nelly had vier zussen en vier broers.

In het dorp Asten bezocht zij de RK meisjesschool. Na de zesde klas volgde zij in Veghel de vierjarige Mulo en behaalde met succes het diploma mulo B met wiskunde. Als interne kostschoolleerling volgde zij daarna de driejarige opleiding voor onderwijzeressen aan de kweekschool in Veghel. De inhoud van de opleiding was zeer degelijk en omvatte alle toen bekende vakken. Zij slaagde voor de onderwijsakte, het Godsdienstdiploma, akte J voor het geven van lichamelijke oefening en akte K voor Nuttige handwerken.

Toen ze haar diploma's had gehaald was het moeilijk om een vaste baan te krijgen in het onderwijs. In de beginperiode heeft zij haar vader geholpen met lesgeven in de openbare school van Asten. In 1943 kon zij in Someren aan de slag gaan op de meisjesschool. Zij moest daar gymlessen geven en in allerlei klassen invallen. Jammer genoeg had ze in het begin geen eigen klas en geen eigen lokaal. Maar na anderhalf jaar kreeg ze de verantwoording over klas 2 en 3 met 51 leerlingen. Elke dag ging zij door weer en wind s morgens vroeg op de fiets van Asten naar Someren, dit was een afstand van 8 kilometer. Gelukkig had zij gezelschap van collega Mies die aan dezelfde school les gaf. De lessen waren van 9 tot 12 uur en van twee tot vier uur. Tussen de middag moest gesurveilleerd worden bij de overblijvers, tot 5 uur werden schriften gecorrigeerd. Het onderwijs in Someren was traditioneel en grondig.

In 1951 verhuisde Nelly naar Nijmegen. Daar kreeg ze een aanstelling aan de meisjesschool … in de Biezedwarsstraat. De school was gesticht door de zusters Franciscanessen van Schijndel. In de jaren vijftig waren er in de wijk waar de school stond veel sociaal- economische zwakkeren. Na zes jaar werken op deze school huwde Nelly in 1957 met Andre Lehr en kreeg zij, zoals toen nog gebruikelijk was als gehuwde vrouw direct ontslag en omdat het vervelend was voor de kinderen dat ze midden in het schooljaar vertrok, mocht ze op tijdelijke basis tot augustus blijven. In Nijmegen heeft zij met haar collega's vele vernieuwingscursussen gevolgd die het onderwijs wat speelser trachten te maken.

Het jonge paar vestigde zich in Asten, omdat Andre een betrekking had bij de klokkengieterij Eysbouts in Asten. In.1957 werd Nelly als jonggehuwde benoemd als tijdelijke leerkracht aan de jongensschool te Vlierden (Deurne). Dit was een school met drie klassen en drie onderwijzers. Nelly kreeg de combinatieklas 1 en 2. Het aantal leerlingen schommelde sterk omdat er af en toe invasies waren van Ambonese leerlingen die tijdelijk in Vlierden werden ondergebracht. Ze bleven maar een korte periode op de school en januari 1958 waren de Amboneesjes verdwenen. Nelly ging inmiddels met zwangerschapsverlof en in het huis aan de kleine Bergdijk zijn 2 kinderen opgegroeid.

Toen de kinderen wat groter waren ging Nelly in 1966 part time werken aan de meisjesschool in Asten. In de 5e klas zat zelfs haar dochter die op school netjes juffrouw zei. De meisjesschool was vrij groot van omvang (bijna 300 ll ?) en er was altijd wel wat (inval) werk te doen voor een korte of langere periode. Vanaf oktober 1966 tot 1982 heeft Nelly een aanstelling gehad aan de Mariaschool in Asten. Zij stond daar bekend onder de naam van juffrouw Lehr. In 1972 had zij een vaste aanstelling gekregen en de taak om het hoofd van de school te vervangen een dag in de week en bij afwezigheid. Zij verving talloze malen zieke collega's. Als de telefoon s morgens vroeg ging met een oproep om in te vallen was de eerste akt meestal een greep uit de boekenkast om met de sprookjes van Godfried Bomans en de verhalen van A.M. Schmidt de kinderen te boeien. In Asten heeft zij enkele nascholingscursussen in taal/ lezen gevolgd. Aan de schooljeugd in Asten bewaard Nelly haar beste herinneringen, beschaafd en leergierig. Terugkijkend geeft zij aan dat ze met hart en ziel onderwijzeres was en als ze opnieuw zou moeten kiezen weer hetzelfde vak zou nemen.

M. Remery-Voskuil