Home | Sitemap | Contact Us


Introductie Pieter Remery (1789-1851)
Pieter Remery was in 1816 onderwijzer in Boekhoute en vanaf 1825 tot 1851 was hij schoolhoofd in Westdorpe, een dorpje in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij was een actief lid van het onderwijzersgezelschap in Eeclo en diverse taal-en rekenopgaven van hem rond 1820 zijn bewaard in Middelburg, na zijn verhuizing naar Westdorpe werd hij secretaris van het onderwijzersgezelschap van Sas van Gent. Hij schreef een taalboekje dat binnen de familie bewaard is gebleven. In 1851 overleed hij onverwacht, zijn jongste zoon volgde hem op.

Hugo Remery (1817-1895) 46 jaar schoolhoofd in Koewacht
Hugo werkte als kwekeling bij zijn vader in de school in Westdorpe. Na het behalen van zijn onderwijzersexamen in de derde rang werd hij in 1840 benoemd tot hoofd van de school in Koewacht. Hij maakte de veranderingen van twee onderwijswetten mee en de consequenties daarvan in de praktijk, bijvoorbeeld over zijn inkomsten per jaar. Door testamenten weten we meer over zijn huis en bezittingen. Het eerste schoolgebouw was vrij primitief, maar dit werd na lang aandringen van de schoolopziener F. van Deinse en baron Collot d'Escury, rond 1870 vervangen door een nieuw gebouw.

Bernardus Franciscus Remery (1827-1905) 46 jaar schoolhoofd in Westdorpe
Van Bernardus zijn in het Gemeentearchief van Sas van Gent diverse brievenboeken bewaard gebleven waarin hij met een fraai handschrift alle schoolbenodigdheden opschreef en de afschriften van zijn brieven aan de burgemeester die voorzitter was van het schoolbestuur. Bernardus werd bij zijn veertigjarig jubileum uitvoerig bejubeld en werd hij rond 189o gefotografeerd met twee schoolklassen.

Florentinus Remery (1864-1944) Schoolhoofd en initiatiefnemer landbouwonderwijs
Florentinus begon in 1884 als onderwijzer in Zuiddorpe en trouwde daar met de dochter van de burgemeester Emma Tacq. Zij kregen samen 15 kinderen. Van 1894 tot 1932 was Florentinus schoolhoofd in Koewacht Sint Andries. Zijn passie lag bij de verbetering van de landbouw in de regio.

Gerard Gaston Remery (1892-1980) Schoolhoofd in Asten en leraar landbouwhuishoudonderwijs
De oudste zoon van Florentinus vertrok na zijn diensttijd ver weg van Zeeuwsch-Vlaanderen naar Oost Brabant. Hij was onderwijzer in Nistelrode en werd vervolgens schoolhoofd in Asten. Daarnaast gaf hij les aan de landbouwhuishoudschool in Lierop. In het dorp Asten was hij zeer actief in landbouworganisaties en betrokken bij de ruilverkaveling.

Nelly Remery (1922-) Onderwijzeres in Nijmegen en Asten
Nelly Remery volgde de opleiding voor onderwijzeres in de kostschool in Veghel. Zij werkte enige jaren in een achterstandswijk in Nijmegen. Na haar huwelijk met de bekende campanoloog Andre Lehr die o.a. het klokkenmuseum in Asten had opgericht was zij onderwijzeres in Asten.

Miethese Boog-Remery (1944-heden)) 39 jaar lerares in Zeeuwsch-Vlaanderen
Nazaat van Bernardus Franciscus volgde de opleiding voor lerares nijverheidsonderwijs in de Dr. Kuiperstraat in Den Haag. In het artikel kijkt zij terug op haar opleiding en 39 jaar ervaring in scholen rond Terneuzen die zich ontwikkelden van huishoudscholen tot grote regionale onderwijscentra

Overige levensverhalen van schoolmeesters:

Pieter van der Burg

Tale Zondag

Hendrik Scholte

Willem van den Hoonaard

Oude schoolmeester uit 1849

H. Milaan uit Waddinxveen

Meester Mulders uit Brandwijk

Gedicht van Jan Luyken over de schoolmeester