Home | Sitemap | Contact Us


Schoolboeken die gebruikt werden door meesters Remery

Eerste Grondbeginselen der Nederduitsche Spel-en Taalkunde door Pieter Remery, Westdorpe 1836
1820 Vastgestelde boekenlijst van het onderwijzers gezelschap waar Pieter lid van was.

1826 Algemeene boekenlijst gekozen door het onderwijzers gezelschap in het 5e schooldistrict van Zeeland, hiermee was Pieter bekend toen hijin Westdorpe werkte.

In 1838 beschrijft van Wijnbeek dat de onderwijzer in Westdorpe (Pieter) de lees-methode van Prinsen gebruikt.Zie de volledige handleiding uit 1825.

Van de boeken die Hugo gebruikte heb ik geen spoor teruggevonden. Waarschijnlijk is hij enige tijd doorgegaan met de boeken die op de lijst van 1826 genoemd zijn. Wel heb ik uitvoerige gegevens van de boeken die zijn broer Bernardus Franciscus aan het eind van de eeuw in Westdorpe gebruikte op basis van de jaarlijkse bestellingen van schoolbehoeften die ik in het Gemeente archief van Sas van Gent vond en het leerplan van 1896.

1878 Boeken die B.Fr. Remerij in de school van Westdorpe gebruikte.o.a. Bouman

1896 Boekenlijst en volledig leerplan dat B.Fr. indiende voor de school in Westdorpe.

1898 Boekenlijst en leerplan dat Florentinus Remerij in 1898 indiende voor de openbare lagere school in Koewacht St. Andries.

Integrale teksten die ik heb ingetikt uit boekjes die in mijn bezit zijn:
Swildens Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd.1781
Trap der Jeugd. Mortier. 11e druk.1827
Eerste spelboekje voor eerstbeginnende leerlingen door H. Wester. 38e druk 1870.
Leesboekje voor eerstbeginnenden door N. Anslijn. tweede stukje. derde druk 1861.
Versjes voor kinderen overeenkomstig de eerste vijf leestafels van Prinsen. z.j.
Leerwijze om kinderen te leeren lezen door P.J. Prinsen. derde druk. 1825.

Motivatie van van Lennep om "Onderwijs voor kinderen" van De Perponcher uit 1782 in 1863 opnieuw uit te geven.

De Schepping volgens den bijbel door F.T.C. Remery. uitgegeven in 1913 te Amsterdam bij C.L. van Lanhgenhuysen, Spui 14-16
Orde van schoolregeling en boekenlijst van 1806 voor het Departement Zeeland.
Korte Handleiding voor het Onderwijs der Jeugd in de lagere scholen door Johann Ludwig Ewald. Geheel omgewerkt en met aanteekeningen vermeerderd. Tweede druk te Amsterdam bij Johannes van der Hey. 1816

Lijst van boeken uit de algemeene boekenlijst in 1816 door de Zeeuwse schoolopzieners gehanteerd, ten schoolgebruik gekozen door den schoolonderwijzer.

Herdrukken uit de 18e eeuw in Zeeland, bschrijving door T. Visser.

a. Het groot ABC-boek. Swildens Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd.1781
b. De trap der jeugd Trap der Jeugd. Mortier. 11e druk.1827.
c. Zendbrieven
d. Rekenboeken. W. Bartjens

Algemeen gebruikte schoolboeken in de 19e eeuw in Zeeuwsch Vlaanderen door T. Visser

Aanvankelijk leesonderwijs a. De spelmethode: H.Wester, N. Anslijn
b. De klankmethode: J. Schneither, P.Prinsen
Voortgezet lezen: Brave Hendrik en Brave Maria
Rekenen: Bartjes, Brunt , Cijferboek
Schrijven: Rijkens, Gouka, Calligrafie
Taal: Nederduitsche Spelling van Siegenbeek
Zangonderwijs