Home | Sitemap | Contact Us


Wetttelijke basis voor de onderwijsinspectie

2002 Wet op het Onderwijstoezicht

1985 Taak inspectie, artikel 5

1920 Toezicht op het onderwijs

1889 Toezicht op het onderwijs

1878 Toezicht op het onderwijs

1857 Toezicht op het onderwijs

1806 Instructie voor schoolopzieners