Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Geachte mevrouw Laufer,
 
Uit onze bestaande collectie jaartallenboekjes zijn de volgende titels in de jaren vijftig van de vorige eeuw op de (christelijke) lagere scholen in gebruik geweest:
 
 
- "Van hunebed tot heden" door S. van der Werff en S.H. Woudsma, uitg. J.B. Wolters te Groningen, 1956. (met zekerheid gebruikt op de christelijke lagere school)
 
- Jaartallenboekje behorende bij het leerboekje voor de Vaderlandse Geschiedenis door E. Vrieze, uitg. G.B. van Goor & Zn. te 's Gravenhage en Djakarta, 1956 en 1958.
 
- "Vlug gekend met tekst en prent", geïllustreerde jaartallen voor de lagere school door L.A. de Gans en T.M. Gilhuis, uitg. Jacob Dijkstra Uitgeversmij N.V. te Groningen,

   ± 1950.

 

- "Ons Geschiedenisboekje" door F. den Eerzamen, uitg. G.B. van Goor & Zn. te Den Haag en Djakarta, 1951 en 1960.

 

 

De boekjes zijn op afspraak te bezichtigen.

 

Mocht één van de titels het beoogde boekje zijn en waarnaar uw bijzondere interesse naar uitgaat, dan kan ik dat in gekopieerde vorm naar u opsturen. Ik hoor dan wel nader van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Johan Timmermans

 

Nationaal Onderwijsmuseum

Nieuwemarkt 1a

3011 HP  Rotterdam

 

laufer@worldonline.nl

Zakelijke info