Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Geachte heer Zimmerman, 

Wij kunnen u helaas niet helpen, maar hebben uw vraag doorgestuurd aan het onderwijsmuseum in Rotterdam. Misschien kunt u daar zelf eens heengaan om het citaat te zoeken in de collectie oude schoolbezoeken. U moet daarvoor wel een afspraak maken. Vr. groeten

 Marry Remery

Geachte dames en heren,

Bij mijn zoektocht in het www kwam ik op uw pagina’s. Ik hoop, u kan mijn vraag beamen of mij een raad geven bij wie ik wel moest aanvragen.

In Nederlandse schoolboeken tot en met misschien 50 jaar geleden stond een citaat, dat Napoleon in de mond gelegd werd of ook een vroegere franse invaller naar Nederland. Het citaat luidde ongeveer:

Nederland is maar aanslib van de franse rivier rijn, maakt dus del van Frankrijk uit. Van oudere collega’s werd mij beaamd dat ze zulk een citaat in de schoolboeken gelezen hadden. Nederlandse historici konden mij echter niet mededelen wie wanneer zo iets gezegd had. De nu in Frankrijk werkende Duitse historicus Johannes Willms kon mij echter duidelijk maken, dat dat niet van Napoleon gezegd zou zijn. Dus resteert voor mij de vraag, sinds wanneer het citaat in de schoolboeken stond. Zou u mij met deze vraag verder kunnen helpen?

U moet nu niet denken dat ik chauvinistische achtergedachten koester. Ik verzamel al sinds een aantal jaren bronnen uit literatuur van de 17e tot 19e eeuw van vertolkingen hoe men meende dat de kwelders, de kleistreken dan ontstonden zijn. Men meende toen algemeen dat de rivieren de hoofdrol hadden, de bijdrage van de zee werd sterk onderschat. Bij deze oude verklaring past dit citaat uitstekend.

Met vriendelijke groet

Haio Zimmermann

-- 
Prof. Dr. W. Haio Zimmermann, Ltd. Wiss. Dir. 
Niedersaechsisches Institut fuer historische Kuestenforschung 
Viktoriastr. 26/28, 
D-26382 Wilhelmshaven Postf. 2062, D-26360 Wilhelmshaven 
Tel. 0049[0]4421-915-113  Zentrale: -0 Fax: 0049[0]4421-915-110
E-MAIL ADRESSE: zimmermann@nihk.de
HOMEPAGE ADRESSE: www.nihk.de
 
Das Leben kann nur in der Schau nach rueckwaerts verstanden,
aber nur in der  Schau nach vorwaerts gelebt werden.
Livet leves forlaens - men forstaas baglaens (Soeren Kierkegaard).
Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen.
Life can only be understood backwards, but must be lived forwards.   
      
Van: W. Haio Zimmermann [mailto:zimmermann@nihk.de] 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2005 20:35
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: citaat aanslib van de rijn
Zakelijke info