Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

 

Van: janneke [mailto:orkalen@casema.nl]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2005 11:45
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: info

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar informatie over de ontwikkeling van, met name, het basisonderwijs in Limburg ten tijde van het gouverneurschap van G. Ruys de Beerenbrouck (1893-1918), gerelateerd aan de ontwikkeling van een Nederlands-nationaal gevoel in Limburg. Echt zelf gaan zoeken denk ik. Bijvoorbeeld in het nationaal archief in Den Haag en waarschijnlijk is er ook wel veel te vinden in het provinciaal archief.Kunt u mij hierbij de helpende hand bieden?

 Beste Janneke

 Het betreffende boek is in te zien in de Kon. Bibliotheek in Den Haag en waarschijnlijk ook bij het onderwijsmuseum in Rotterdam, maar deze bibliotheek wordt momenteel gereorganiseerd en toegankelijk gemaakt info@onderwijsmuseum.nl.

Met vr. groeten

 Marry Remery

Tevens wil ik u vragen of de dissertatie van J.A. Duijnhouwer (160305) nog te koop is, zo niet of ik die dan via u in kan zien. Deze dissertatie behandelt de onderwijsactiviteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in het roomskatholieke zuiden gedurende de periode van 1791 tot 1991.Bij voorbaat bedankt voor de medewerking!  Met vriendelijke groet,

Janneke Vermeulen Ronde Hil 22 4822 AJ Breda.0765424263

Zakelijke info