Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Beste Ab

 De namen zijn vaak door elkaar gebruikt.Officieel was er sprake van mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) na de onderwijswet van 1857. Scholen die andere vakken gaven dan de basisvaardigheden zoals lezen, taal, rekenen, schrijven e.d. noemden zich mulo. In het begin van de 20e eeuw werden de hogere leerjaren van een opleidingsschool vaak mulo genoemd en was er ook een vereniging van mulo-leraren.

In de onderwijswet van 1920 is er sprake van ulo= uitgebreid lager onderwijs en werd gegeven in scholen met tenminste drie achtereenvolgende leerjaren aansluitende aan het zesde leerjaar van een school voor gewoon lager onderwijs. Formeel is de ulo in 1968 omgezet in mavo. In de praktijk zijn de termen nog steeds door elkaar gebruikt in de 20e eeuw. Vooral katholieke scholen hadden een eigen examenregeling en gaven van de uloschool een mulo diploma. Op mijn rapporten ook uit begin jaren zestig staat b.v. Antonius ULO, maar op mijn einddiploma is mulo aangegeven.

 Ik hoop dat u hier iets aan heeft. Met vr. groeten Marry Remery

 -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Ab en Katja [mailto:ab.katja@home.nl]
Verzonden: maandag 23 augustus 2004 0:51
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: ulo/mulo

Mevrouw/mijnheer,

 Vandaag hadden wij in de kennissenkring een discussie over de vraag of de ULO er eerder was dan de MULO. Of andersom. M.i. was er eerst de ULO, later de MULO en daarna de MAVO. In de afgeleide correspondentie lees ik dat er eerst de MULO was als verlengstuk van de lager onderwijs. 

Kan het zijn dat er een herhaling heeft plaatsgevonden? M.a.w. begonnen als MULO, later ULO en alsnog weer MULO alvorens het MAVO werd?

 Boven mijn oude schoolgebouw in Kampen staat ULO, terwijl mijn vrouw van latere leeftijd een diploma heeft van MULO (1962).Help mij (ons) even uit de droom a.u.b.b.v.d. 

ab v.d.belt

 

Zakelijke info