Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Aan: Debbie.Anslijn@citogroep.nl

Onderwerp: uw email van 10 augustus 2994

 

Geachte mevrouw

 

Ik vind het altijd prettig reacties van lezers te ontvangen. Soms vullen deze mijn onderzoekjes aan. Dat geldt temeer voor uw email. Eerst uw vragen. Ik bezit geen vertalingen in het maleis of engels, helaas. Wel heb ik in mijn verzameling diverse andere werken van N. Anslijn. Ik zou het erg aardig van u vinden als u ze bij mij wilt komen inzien. Het is niet onwaarschijnlijk dat de familie Ansli(j)n in het eind van de zeventiende eeuw met de hugenotenstroom vluchtelingen zich in ons land vestigde. Het geslacht was van meet af aan geÔnteresseerd in het maken, c.q. binden van boeken. Van een klaploper is mij niets bekend en komt me onwaarschijnlijk voor.

Nicolaas'portret staat afgebeeld in een boek van Dyserinck "Herinneringen aan Nicolaas Beets", 1908, maar daar ben ik nog naar op zoek in verband met het laatste artikel dat ik aan hem wijd in het winternummer van De School Anno.

In 1905 overleed Johannes Nicolaas Anslijn, een kleinzoon van Nicolaas. Hij was o.a. vriend van Ferdinand de Lesseps, de graver van het Suezkanaal en was in Egypte als goeverneur werkzaam.In 1882 was hij getuige van het in brand steken van AlexandriŽ door de Arabieren. 

U ziet het: er is nog veel te verhalen over uw familie. Ik ben trouwens erg belangstellend naar het gedicht dat uw ouders bezitten. Kan ik daar een afschrift van verkrijgen? Is uw vader misschien een kleinzoon van Johannes Nicolaas?

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw berichten

 Frits Huiskamp

Beste redactie,

Het is erg leuk om enkele ontbrekende feitjes te lezen over Nicolaas Anslijn. Ik ben weer iets meer te weten gekomen over mijn voorvader.
Alhoewel
ik altijd heb gedacht dat hij de zoon was van die klaploper.
Mijn ouders hebben in Leiden (dacht ik) nog een gedicht van Nicolaas Anslijn gevonden die hij speciaal geschreven had voor de trouwerij van zijn zoon.
Ikzelf ben
in het bezit van De brave Hendrik en De brave Maria, maar ben erg nieuwsgierig naar de overige boeken die hij heeft geschreven. Zeker ook de exemplaren in het maleis en engels. Ik zou ze graag eens willen zien.
Ik wist dat hij een boek had gekregen van Koning Willem 1.
Zijn er bij jullie weten nog een exemplaar van dit en zijn eigen boeken te bekijken? Weten jullie misschien ook of de naam Anselin afgeleid is van Anslijn. Ik ben deze naam tegengekomen in Frankrijk. (Een zoon van Nicolaas heeft gewerkt in het Midden-Oosten, is daar verjaagd door de Arabieren en met behulp van de Engelsen terechtgekomen in Parijs.)

 Met vriendelijke groeten,

Debbie Anslijn

Citogroep
Nieuwe Oeverstraat 50
P.O. Box 1034
6801 MG  ARNHEM
The Netherlands
Telephone +31 26 352 11 11
Fax +31 26 352 13 56
www.citogroep.nl 

Beste Debbie

 Dank voor je reactie. Je kunt best trots zijn op zo n beroemde voorvader. Ik heb je vragen doorgestuurd aan onze expert in oude kinderboeken, Frits Huiskamp. Als het goed is stuurt hij binnenkort een reactie, zoniet mail mij dan nog een keer dan stuur ik het per post aan hem door. Vr. groeten. Marry Remery

 -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Debbie Anslijn [mailto:Debbie.Anslijn@citogroep.nl]
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2004 16:11
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: Nicolaas Anslijn

 

Zakelijke info