Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Geachte lezer, 

Ik ben met een artikel bezig over het schoolgebouw van de voormalige Christelijke Lagere School in Hattem, dat door een verbouwing in 1878 tot stand kwam.

Het pand is door architect Richter uit Winterswijk ontworpen. Richter had reeds meerdere schoolgebouwen op zijn naam staan, maar waar en welke zijn niet bekend.

Ik probeer de informatie te verkrijgen over de eisen die de schoolwet van 1878 stelde aan schoolgebouwen zelf, zoals op het gebied van ventilatie, daglicht, minimale afmetingen van de klassen, enz.

Kunt U mij aan deze wettekst helpen en is de heer Richter misschien ook bij uw organistie bekend?

 Bij voorbaat dank voor uw informatie. Interieurarchitectenburo Wever

Gerard Wever Achterstraat 32 8051 GC Hattem 038 4442661 info@buro-wever.nl

----Oorspronkelijk bericht-----
Van: gerard wever [mailto:info@buro-wever.nl]
Verzonden: dinsdag 29 juni 2004 13:03
Aan: remery@xs4all.nl
Onderwerp: schoolwet 1878

 

Zakelijke info