Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

 

Geachte heer de Jong

 Op onderstaande adressen kunt u schoolplaten kopen.  http://www.de-kantlijn.com/schoolplaten_index.htm
Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands Email: rorostef@xs4all.nl
 

In het onderwijsmuseum in Rotterdam is een grote collectie te zien. http://www.onderwijsmuseum.nl  

Geachte heer, geachte mevrouw,

 Ik ben op zoek naar schoolplaten over St. Bonifatius, de zendeling die in 754 door de Friezen bij Dokum werd omgebracht. Weet u ook of deze platen bestaan? Zo ja, waar zijn ze te zien c.q. te koop? Bij voorbaat dank.

 Met vriendelijke groet,

 Drs. Tjebbe T. de Jong Speenkruid 46 8935 JW Leeuwarden Tel. 058 - 2882326
 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: t.jong42 [mailto:t.jong42@chello.nl]
Verzonden: zaterdag 3 april 2004 17:10
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: Schoolplaten

Zakelijke info