Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Ik heb heel vroeger lezen geleerd met het schoolplankje uit 1905. Het begon met AAP ROOS en eindigde met HOK  BOK  KOUS.Ik zoek al heel lang naar dit schoolplankje maar ben nog steeds niet geslaagd. Mijn vraag is of U mij misschien een tip kunt geven waar ik zo'n plankje zou kunnen kopen. Ik zoek er echt al heel lang naar. Ik hoop van U een goede tip te krijgen en zie Uw antwoord met belangstelling te gemoet!! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Hoogachtend F.Ruys Doddendaal 27 Nijmegen

Beste Frans In de bijlage tref je een afbeelding aan van het leesplankje dat je beschrijft. Frater E.Becker maakte in 1903 een eigen katholieke versie op basis van het leesplankje van Hoogeveen uit 1998. frater Jozef Reynders en Nicetas Doumen gebruikten het plankje van Beckers later in hun methode Ik lees al.

Ik weet helaas niet waar zon plankje nog te koop is. Wellicht dat iemand van de lezers van dit bericht ons verder kunnen helpen.

 Vriendelijke groeten 

Marry Remery

 -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frans Ruys [mailto:ruys36@zonnet.nl]
Verzonden: donderdag 29 januari 2004 17:54
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: Leesplankje

 
Zakelijke info