Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Bestaat de schoolgeldwet nog steeds?

Jouw vraag over de Schoolgeldwet is gemakkelijk te beantwoorden. De Schoolgeldwet (Stb. 1955, 223) is bij de inwerkingtreding van de School- en cursusgeldwet 1972 (Stb.1972, 624) per 9-12-1972 ingetrokken. De School- en cursusgeldwet 1972 is op haar beurt per 24-7-1987 ingetrokken bij gelegenheid van de inwerkingtreding van de huidige Les- en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343). Naast de School- en cursusgeldwet 1972 heeft ook nog een afzonderlijke Lesgeldwet voor boven 17 jarigen (Stb. 1986, 250) bestaan. Ook die wet is bij de inwerkingtreding van de huidige Les- en cursusgeldwet ingetrokken.De bedragen die verschuldigd zijn ingevolge de huide Les- en cursusgeldwet moeten worden voldaan aan de IBG. De innning loopt dus (al lang) niet meer via de belastingdienst.

Theo

Zakelijke info