Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Van: info@onderwijsmuseum.nl [mailto:info@onderwijsmuseum.nl] Verzonden: maandag 17 november 2003 8:56

Aan: Gedema Onderwerp: Re: restauratie en conservering

Geachte heer Van Eijk,

Voor het conserveren van uw schoolplaat kunt u contact opnemen met Art Conservation in Vlaardingen, telefoon 010 - 2340291. Adres: Kon. Wilhelminahaven zz-19, 3134 KG Vlaardingen. Zij zijn gespecialiseerd in het conserveren van schoolplaten en werken momenteel aan een 3 jarig project in ons museum voor de conservering en digitalisering van onze collectie. Wat de kosten betreft moet u er rekening mee houden dat het hier zeer arbeidsintensief werk betreft en het prijskaartje u waarschijnlijk niet zal meevallen. Met vriendelijke groet,

 Van: Gedema [mailto:vaneijk@quicknet.nl]> Verzonden: woensdag 5 november 2003 21:57 > Aan: redactie@deschoolanno.nl > Onderwerp: restauratie en conservering

 Geachte heer, mevrouw,

U kent ze wel: de oude topografische kaarten die opgerold werden en  aan een stang werden opgehangen aan de wand  Een houten onder- en bovenzijde zorgde ervoor, dat de kaart strak kwam te hangen tijdens de les.  Nu beschik ik over zo'n kaart van het voormalige Nederlands  Nieuw-Guinea uit de eind vijftiger c.q. begin zestiger jaren.  De tand des tijds heeft letterlijk toegeslagen omdat een stukje ontbreekt en er ook wat scheuren in zitten. De vraag is of u een goed adres weet waar ik de kaart kan laten  restaureren en conserveren voor een schappelijke prijs.  Uw reactie zie ik graag tegemoet. Met vriendelijke groet,

Gerard van Eijk

Zakelijke info