Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Beste mevrouw/mijnheer,

 Met veel interesse heb ik uw site bekeken. Ik zoek een antwoord op de volgende vraag (en heb deze helaas nog niet kunnen vinden). Wellicht weet u het. Wat is het verschil tussen de ULO en de MULO? Is er wel sprake van een niveauverschil? Het zou leuk zijn als u er een antwoord op zou weten.

Vriendelijke groeten van Leontine Scheffers leontine.paul@wxs.nl

Beste Leontine

De termen ulo en mulo worden veel door elkaar gebruikt en ook de ontstaansgeschiedenis is wat verwarrend. Scholen die een of meer facultatieve vakken gaven volgens de onderwijswet van 1857, werden scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs genoemd. Dat leidde tot veel verschillen; geen twee muloscholen waren hetzelfde. Lagere scholen voor meer gegoeden waren eerder geneigd meer uitgebreid lager onderwijs te bieden dan scholen voor kinderen van de volksklasse. 31 In 1875 werd in het onderwijsverslag van de gemeente Delft bijvoorbeeld al melding gemaakt van een openbare meisjes- en een aparte jongensmulo. Daarnaast was er een gymnasium met gemiddeld vijftig leerlingen en een gemeentelijke HBS met rond de honderd leerlingen. Alleen het gymnasium en de HBS vielen onder de wet op het middelbaar onderwijs van 1863. 32

De muloscholen mochten zich verheugen in een toenemende populariteit; hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. De scholen konden beter inspelen op de behoeften van ouders: zij betaalden de facultatieve vakken per vak en konden zo de kosten van onderwijs naar eigen draagkracht bepalen. Bovendien boden die scholen zeker in de eerste jaren, maar ook daarna, een redelijk alternatief voor meisjes die na de lagere school verder wilden leren. Aan de populariteit heeft ook bijgedragen dat het mulo een aardige opstap betekende voor meer vakgerichte en beroepsopleidingen als leerkracht, vroedvrouw, militaire school, zeevaartschool, een functie die voorheen de Franse school vervulde.

In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde de mulo zich tot een apart schooltype met een eigen duidelijk omschreven vakkenpakket en afsluitende examens. De muloscholen worden dan een vorm van voortgezet onderwijs, als we op leeftijden van leerlingen letten. De grote plaats die de mulo binnen het onderwijs ging innemen leidde ook tot een specifieke beroepsorganisatie. In 1911 verenigden de onderwijzers van mulo’s zich in een aparte vereniging. Desalniettemin bleven deze scholen tot de onderwijswet van 1968 vallen onder het lager onderwijs en de voor het lager onderwijs bestemde schoolinspectie.

 Ik hoop dat je hier iets aan hebt. In het nieuwste nummer van De School Anno is een apart artikel geplaatst dat zal ik binnenkort op de site zetten.

 Vr groeten 

Marry Remery

 -----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Paul/Leontine [mailto:leontine.paul@wxs.nl]
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2003 23:16
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: ULO/MULO

 

 

Zakelijke info