Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Beste Sietzo Dijkhuizen,
 
Via Marry Remery kreeg ik uw vraag voorgelegd over J.P. Thijsse.
Ik tref alleen materiaal aan in het Gedenkboek Kennemer Lyceum 1920-1930.
Ik mag toch aannemen dat u daarover beschikt?
 
Zo niet, dan even kort.
 
Uw specifieke vragen krijgt u uit dat boek niet beantwoord. 
Ik tref o.a. aan: de vermelding dat hij in de cursus 1930-1931 lid is van het Curatorium.
De melding dat Thijsse, als ouddste docent, vanaf 1922 wel de jongste doctor was en nog wel "honoris causa". Dat is gevierd door hem "op allergenoeglijkste wijze eeen serenade met lampions [te brengen] en ... met als muziekcoprs... de Duitsche "hoempas." Hij komt voor op een foto van een excusie naar het Naardermeer en op een foto bij de opening van het nieuwe gebouw in 1925 en mogelijk ook op die van een Nat. Historieles op Aelbertsberg in 1921. Verder valt zo hier en daar zijn naam, zeker als stimulator van het natte his onderwijs.
Zijn afscheid in 1931 staat vermeld, maar zonder cadeau. Ook is aangegeven dat hij naar IndiŽ gaat.
 
Tot slot. Bij de collectie hoort ook een originele fotpovan het Nedelandsch Fotobureau Polygoon (No.13300903). Daar staat Thijsse ook op, naar ik aanneem met het curatorium en het docentencorps. Ik vemoed dat het een foto uit 1930 is ter gelegenheid van het tienjarig bestaan gemaakt.
 
Dat was het.
Als u het wilt (in)zien dan bent u welkom in Den Haag.
 
met vriendelijke groet,
 
jos swiers
stokroosstraat 21
2565 bj den haag
070 3651419
jswiers@wxs.nl
 
Beste Marry,
Voor mijn biografie van Jac.P.Thijsse ( van 1922 - 1930) leraar aan het Kennemer Lyceum in Bloemendaal, (later in curatorium) zoek ik nog uitgebreid materiaal uit zijn  lyceum-periode. B.v. was er bij het afscheid (in 1930) een cadeau ?
(ik denk aan een reis naar kinderen in N.O.Indie)  Wie schilderde portret dat in 1925 werd aangeboden ? Heb jij materiaal dat daar inzicht in geeft ? Bij voorbaat hartelijk dank voor de te nemen moeite
Sietzo Dijkhuizen
Zakelijke info