Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Geachte redactie ,
 

In Uw artikel(de Heer Frits Huiskamp) over de Humanitaire school in Laren zegt U op een gegeven moment dat de school in 1931 van naam veranderde in Larense Montessori school. Ik meen , dat deze naamsverandering pas plaatsvond in 1941.

Uit de biografie van Maria Montessori citeer ik:"In 1936 vertrokken Maria Montessori en haar zoon Mario, inmiddels gescheiden , met zijn kinderen van Barcelona naar Engeland, waar een cursus werd gegeven.Ada Pierson volgt deze cursus en introduceert de familie Montessori bij haar ouders in Baarn. Na enkele weken gastvrij onderdak genoten te hebben , betrokken zij een eigen huis(Hilversumseweg in Laren).Eind 1936 verrijst er een modelschool in Laren(op het buiten voorheen "Groenendaal"geheten in de bocht van de Naarderstraat richting Laarderhoogt:nu nieuwbouw villa's)) , waar zij zelf lessen zou geven( 5 maanden en de rest van het jaar voor het geven van cursussen).In de herfst van 1939 gaat zij met Mario naar India(Madras), waar laatstgenoemde na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de Engelsen (Italiaan!)geinterneerd wordt(1 Juni 1940).
Met een viertal oud-leerlingen bezochten wij het jubileum van de "Hum" afgelopen Zaterdag. Onze school werd geintegreerd met de Humanitaire school in 1941.De meesten leerlingen gingen naar de Gooische School; een tiental ging over naar de "Hum".Van de leerkrachten van onze school:De juffrouwen Bosboom , Cramer en Waller ging alleen Mej. Waller(tijdelijk) mee.Mej.Mannouri komend op advies van Mevr.Joosten uit Amsterdam begeleidde "ons"integratie proces in het Humanitaire systeem(Dalton-takensysteem), wat toen zo geheel afweek van het Montessori systeem. Wij hadden één jaar les van Mej.Mannouri, in het "torentje"van de school aan de Leemkuil en werden toen verdeeld over de klassen van Mej.van der Kieft, de Heer van der Tol en Mejuffrouw van der Tuin.
Na 1944-1946 , toen wij er allemaal af waren, zal de school in de loop der jaren ongetwijfeld  een mengvorm van beide vernieuwende onderwijssystemen hebben ontwikkeld tot datgene , wat  de school nu presenteert.Het was dus eigenlijk een samengaan van twee elitaire onderwijsvormen ter linker- en ter rechter zijde.
Ik hoop U nog een foto te doen toekomen van een school foto in 1937 of 1938 gemaakt van een congres van Montessori leerkrachten uit geheel Europa met het Larense groepje leerlingen + Maria in ons midden.
Maria Antonietta Paolini was ook een leerlinge van  Maria en gaf les aan de kleuters. ;zij is begin 2000 overleden in Perugia(zie Google).
Met vriendelijke groet. Piet Hein Drabbe.(geb.26/04/1931).
Zakelijke info