Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Beste mevrouw Lakmeer,
 
U vroeg de redactie van De School Anno naar voroorlogse (lagere?) scholen in de Amsterdamse jodenbuurt en Oosterparkbuurt, in verband met het verhaal van uw grootouders. Het beste is om eerst op het Amsterdams Gemeentearchief te informeren. Als het openbare scholen zijn geweest, dan heeft de gemeente jaarlijks verslagen gemaakt van de stand van zaken van het onderwijs. En die liggen als het goed is in het Gemeentearchief.  U kunt daar in ieder geval nagaan welke openbare scholen in die buurten waren. Vaak waren dat scholen met een overwegend joodse bevolking.
 
Daarnaast hebben uw grootouders misschien buiten de gewone schooltijd wel joodse les gevolgd op de in die wijk aanwezige joodse godsdienstscholen. Het gemeentearchief beheert ook het archief van het NIK (Ned. Isr Kerkgenootschap). Daar kunt u misschien ook iets in vinden. 
 
Gemeentearchief is te vinden aan de Amsteldijk in het voormalige Amstelveens stadhuis. Als zodanig is het ook herkenbaar (heeft een bordesje). Vanaf het Amstelstation (achterkant) komt u bij de Amstel. Deze oversteken en rechtaf uw weg vervolgen op de Amsteldijk. Na 300 m vind u dan het archief aan uw linkerhand.
 
Zelf heb ik veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het joodse onderwijs. Ik ben dus zeer geinteresseerd in wat u zal vinden. Zou u mij op de hoogte willen houden?
Veel succes met de zoektocht,
 
Hartelijke groet, Marjoke Rietveld-van Wingerden
 
VU: FPP/ THP
VAn der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
tel 020-4448937 (overdag), 020-6414583 ('s avonds) 
Zakelijke info