Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

 

Geachte heer/mevrouw,

 Welke lagere scholen bevonden zich in de regio Kralingen aan het begin van de vorige eeuw?

Ik ben bezig met een reconstructie van het leven van de auteur Jo Otten (1901-1940), hetgeen moet leiden tot diens biografie (zie: www.jo-otten.com ), en vraag mij af waar hij zijn lagere schooltijd heeft doorgebracht.

 Alle overige informatie over (voortgezet) onderwijs in het Rotterdam van die jaren is uiteraard van harte welkom.

 Vriendelijke groet,

 Rob Groenewegen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Groenewegen [mailto:groenewegen.varossieau@planet.nl]
Verzonden: zondag 16 februari 2003 13:04
Aan: redactie@deschoolanno.nl
Onderwerp: Jo Otten
Geachte heer Groenewegen
 
Allereerst complimenten voor de fraai opgezette site over Jo Otten.
Ik heb hier jammer genoeg geen kant en klare lijst van de lagere scholen die rond 1910 in Kralingen lagen.
Ik heb o.m. gezocht in het boek van dr. N.L. Dodde ..tot der kinderen selffs profijt.. een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam. SDU Den Haag 1991 (te koop bij de Slegte) en enkele jubileumboekjes.
Als u over het adres beschikte waar Jo Otten als kind woonde kunt u het beste naar het gemeentearchief in Rotterdam gaan en daar verder zoeken naar een school die in de buurt lag. Misschien dat de familie nog enige aanwijzingen heeft of oude schoolfoto’s.
 
Ik hoop dat u daarmee een stapje verder komt. Ik zal uw vraag ook doorgeven aan een collega.
 
Met vriendelijke groeten
 
 

Zakelijke info