Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Wie heeft meer informatie ? mail naar: ciskamuller@hotmail.com

L.S.,

Ik ben op zoek naar een speciaal boek voor een kennis van ons. Hij heet
pater A. Bastiaensen, is pater Lazarist en zat op de lagere school in
Sprundel alwaar zijn vader hoofd der school was.
Rond het jaar 1930 zat hij in de zesde klas van de lagere school en men las
toen voor uit een boek, 'De slotbundel'. Een bloemlezing waarin bijvoorbeeld
gedichten en hoofdstukken van Gezelle, Cyriel Buysse en Multatuli in
voorkwamen. Deze bundel werd waarschijnlijk uitgegeven door Malmberg of het
Jongensweeshuis te Tilburg. Ik zou het zo graag voor hem willen kopen, maar
ik kan het zelf nergens vinden. Ik heb eigenlijk ook maar weinig informatie.
Misschien heeft u een idee waar ik verder zou kunnen zoeken?

Met vriendelijke groeten,

Ciska Muller

 

Zakelijke info