Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Aan de Redactie van DSA,

De internetversie van De School Anno vind ik heel geslaagd. Het verspreidingsgebied wordt zo natuurlijk enorm vergroot. Heeft Henk van Setten deze link al opgenomen in zijn History of Education site? De toevoeging van nieuwe links is daar enigszins vertraagd omdat Henk van Setten door ziekte voor langere tijd afwezig is, maar hij wordt eventueel vervangen. En er bestaat geloof ik ook een mogelijkheid om sites aan te melden bij de bekende zoekmachines als Alta Vista en Google. Bij het bekijken van de artikelen zag ik echter dat mijn laatste bijdrage over Rilke niet goed wordt weergegeven. Bij het aanklikken van 'artikelen', 1999,3,5 'Het school-kinderleven in de poŽzie van Rilke', verschijnt de tekst van het hoofdartikel 'De teloorgang van de Joodse ...'. En bij de 'teksten in word' is het artikeltje over Rilke wel opgenomen, maar wordt Jaap ter Linden als auteur vermeld.

Met vriendelijke groet,

Daan Thoomes.

Beste Daan

Hartelijk dank voor je reactie op de site van De School Anno. De Website is nog in een fase van opbouw en bewerking en er zijn nog veel onvolkomenheden die eruit gehaald moeten worden. Ik zal jouw opmerkingen in het weekend verwerken en natuurlijk zijn kritische noten ook in de toekomst van harte welkom.

Ook ben ik nog aan het stoeien met de koppelingen tussen de gegevens in de database en de website. In de kerstvakantie heb ik een flinke stoot kunnen geven, maar nu moet het tussendoor gebeuren en gaat niet zo hard. Over enkele weken zijn we denk ik zo ver dat we de site officieel aanmelden bij zoekmachines e.d. Stap voor stap willen we de mogelijkheden uitbreiden. Nu ligt het accent op het toegankelijk maken van oude jaargangen.

Vr. groeten

Marry Remery

Zakelijke info