Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Losse Artikelen 

NEDERLANDSE KINDEREN 1850 - 2000 EN DE JOODSE BIJBEL
door LEO DAENEN F.I.C. ROTTERDAM 2002

INHOUDSOPGAVE DEEL EEN Voor volledig artikel in pdf formaat klik hier
' 1 Inleiding 1

' 2 Protestantse uitgaven 2
' 2.1 Protestantse Bijbeluitgaven 2
' 2.2 Protestantse uitgaven over de Bijbel 4
' 2.3 Protestantse uitgaven over godsdienstonderwijs 4
'
3 Katholieke uitgaven 4
' 3.1 Katholieke Bijbeluitgaven 4
' 3.2 Katholieke uitgaven over de Bijbel 5
' 3.3 Katholieke uitgaven over godsdienstonderwijs 6

' 4 Niet specifiek katholieke of protestantse uitgaven 8
' 5 Openbare scholen 8
' 6 De voorzichtige conclusies 10

Bijlage 1: Ontbrekende passages 12  Bijlage in pdf
Bijlage 2: Literatuurlijst 14

Inhoudsopgave 22

AFBEELDINGEN IN DEEL TWEE:

1/4 De droom van Jakob Genesis 28:10-22
5/9 Jozef in de put geworpen en verkocht Genesis 37: 12-36
10/12 Jozef en de vrouw van Potifar Genesis 39: 6b-20
13 De verheffing van Jozef Genesis 41: 37-49
14/17 Mozes in het rieten mandje Exodus 2: 3-10
18/22 Het brandend braambos Exodus 3: 1-6
23/30 David en Goliat 1 Samuel 17: 1-58
De tekst bij de afbeeldingen staat op de achterkant van de bladzijde.

COLOFON

Het literatuuronderzoek eindigde in mei 2002. Vertaling: Pater J. van Rest (Missionarissen van Afrika). De schrijver bedankt hem voor zijn belangeloze hulp.

Rotterdam, 08-09-2002, br. Leo Daenen F.I.C. leo_daenen@hotmail.com

 

    

Zakelijke info