Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


170408. Schoolvoorbeeld. Een methode twee series (1930 - 1950) door A. Deckers

Mag het waar zijn, dat in de eerste leerjaren de behoeften van onze jongens en meisjes in de school parallel lopen, in de hogere leerjaren is dat beslist niet het geval. Immers de schooi moet opleiden voor verschillende dingen, maar bovenal voor het leven.

Onze meisjes, aangelegd op het huiselijk leven. moeten ook worden voorbereid, later een huishouden te bestieren; minstens moet daarvoor liefde en belangstelling worden aangekweekt.

Het komt ons voor, dat hieraan nog wel wat te doen is en dat de school, aansluitend bij en voorbereidend vaar het leven, hier een taak heeft.

Ondergetekende heeft dit werk aan de meisjes-leerlingen opgegeven, geelrangen door bovengenoemde gedachten. De meisjes vonden het heerlijk. Er werd gevraagd, dit werk te publiceren: het resultaat wordt de collega's hierbij aangeboden.

Mejuffrouw O. A. v. Loghem. Directrice ener Huishaud_ en Industrieschool te Rotterdam heeft aan deze uitgave medegewerkt. We willen gaarne ons werk nader verantwoorden.

1. De moeilijkheid der vraagstukjes verschilt met die uit andere rekenboeken. Het rekenen in het dagelijks leven ia niet zo moeilijk en  er wordt niet zo veel in het leven gerekend. Dit boekje is bovendien bedoeld ais rekenhoek na en naast onze gewone methoden.

3. De meeste sommen werden opleend aan echt vrouwelijk werk, met de bedoeling, de meisjes aan te vuren, zlf, thuis, in overleg met Moeder, de proef op de som te nemen.

119. We moeten nieuwe kolen oqdoen. Ons kolenhok is lang 1,3 m., br, 1,1 m. en hooq 0,9 m; Hoeveel hl. zou er precies ingaan?

121. Om het patroon te kunnen tekenen van een onderjurk heb ik nodig de helft van Y4 van de heupwijdte. Heupwijdte. 3 van de helft van de heupwijdte.

96 cm.  CM.

Zakelijke info