Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 


Schoolvoorbeeld. Taal het centrale vak door D. van Zuilekom

Voorbericht
Dit werkje werd op veer verzoek samengesteld. Het wil een brug vormen tussen het aanvankelijk lezen en deeltje 1 van Taal het centrale vak op de Lagere School. Op elk gewenst tijdstip in de eerste twee( of drie) kwartalen van het eerste leerjaar kan er mee begonnen worden.

Aanwijzingen
a. de plaat op blz. 3 geeft aanleiding tot vertellenof gesprek
b. elk lesje bestaat uit een vertelplaat en 5 oefeningen. De vertelplaat boven elke les geeft steeds aanleiding tot een vertelling of een klassegesprek. Hetzelfde voorbericht wordt met verschillende illustraties geplaatst, een voor het christelijk onderwijs en een ander voor het r.k. onderwijs.

Zakelijke info