Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie en tentoonstellingen

170307. Tentoonstelling. De vroolijke school door Jaap ter linden

 Drie jaar geleden hebben wij ons bezonnen over de samenstelling van onze collectie. Omdat ons verzamelgebied zo groot is moeten wij extra oppassen dat de grenzen daarvan niet vervagen. Het ligt allemaal zo voor de hand: kinderen gingen vaak naar school op step of vliegende hollander, in het speelkwartier speelden ze met bikkels, tol of knikkers, thuis speelden ze ook en lazen boeken.

Voor je het weet ga je het allemaal verzamelen en als je voor een tentoonstelling kinderkleren nodig hebt, moetje oppassen daar ook niet verder mee te gaan.

We hebben dan ook besloten kinderspeelgoed en kinderboeken niet meer in de verzameling op te nemen. Met de Gemeente Bibliotheek in Rotterdam werd de afspraak gemaakt dat onze kinderboeken naar naar hen zouden gaan en zij hun schoolboeken aan ons zouden overdragen.

Dat gold allemaal met één restrictie: kinderboeken met het woord school in de titel of kinderboeken die duidelijk over school handelen bleven we verzamelen. Deze beslissing leidde tot een actief verzamelbeleid, toen bleek hoe interessant dergelijke boeken zijn. De verzameling groeide in snel tempo en nu hebben we 3 kasten vol.

Dit jaar werden we overrompeld door de kinderboekenweek. Wij hebben 1999 uitgeroepen tot het Jaar van het handschrift en een kinderboekenweek met als onderwerp "school" was daar niet of nauwelijks in te passen. Ook sloeg ons de schrik om een andere den om het hart, we voorzagen meten wat er zou gebeuren - talloze scholen en bibliotheken die wat zouden willen lenen of allemaal in die periode zouden willen komen. Contacten met de organisatie van de kinderboekenweek bleven helaas vruchteloos. De voorspellingen kwamen uit, de telefoon roodgloeiend en het museum volgeboekt.

Toch wilden we graag ook een activiteit ontplooien in de periode van de kinderboekenweek. Het onderwerp van de week is "school" en daartoe is de vaste opstelling van het museum het meest "eschikt, daar kan men immers het verJden zien. Laat in het jaar kwamen we op het idee om een tentoonstelling te maken uit onze collectie "boeken over school". Niet bedoeld voor kinderen, maar meer voor hun ouders, of voor kinderboekenliefhebbers.

Het is een selectie geworden met thema's als: 'de eerste schooldag', 'de huishoudschool', 'de Mulo', 'de HBS', 'het Gym' en een selectie kleinere onderwerpen.

Al selecterend merkje dat het thema 'de eerste schooldag', of boeken die in informatieve zin aan het kind uitleggen wat de school zoal is, nieuw zijn. We wilden dit thema er niet uitlaten en hebben daardoor nu een combinatie gemaakt van oude en nieuwe boeken.

Dankzij de medewerking van Janneke van der Veer en Netty van Rotterdam is het gelukt een, denk ik, aardige tentoonstelling te maken.

Ter versiering van de wanden laten we de platen en friezen zien van J.J. Midderigh en zijn echtgenote J. Midderigh- Bokhorst. Misschien zou het aardig zijn om eens een tentoonstelling aan hen beiden te wijden. Helemaal zeker daarover zijn wij niet, wij zouden het op prijs stellen uw mening daarover te horen.

Zakelijke info