Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie en tentoonstellingen

160105. Tentoonstellingsnieuws"Bali, Lombok, Soembawa ... ". Nederlandsch‑IndiŽ op school.  "En ‑ die eilanden, daar in de verte, ‑ zij zijn een deel van Nederland!

De menschen die daar wonen zijn, ofschoon wij hun taal niet verstaan, in zekere zin onze landgenooten. Op de zeeŽn en straten tusschen die eilanden ontplooit onze driekleur haar banen; aanzienlijken en geringen zijn er ondergeschikt aan het gezag van Nederlandsche wetten."

Met deze prachtige volzin uit het schoolboekje Kijkjes in de Oost beschreef de onderwijzer H.C. van der Heijde in 1884 de plaats van Nederlands‑Indiť binnen ons koninkrijk. De tentoonstelling "Bali, Lombok, Soembawa ..." Iaat zien op welke wijze er tussen 1875 en 1960 aandacht werd besteed aan onze koloniŽn in de Oost in het lager‑ en middelbaar onderwijs. Het leven en werken van de Europeanen en de inlandse bevolking kwamen vaak uitgebreid aan bod in verschillende vakken, zoals bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuurlijke historie en lezen. Ook werden er lessen gewijd aan het missie‑ en zendingswerk in deze verre kolonie.

Op de tentoonstelling wordt geprobeerd de beeldvorming in Nederland over Nederlands‑IndiŽ te reconstrueren aan de hand van schoolboeken, leermiddelen, schoolplaten, atlassen en kaarten: een mooi, groot en rijk land waarvan niet alleen grote baten zijn te verwachten, maar waar voor het moederland ook een beschavende taak is weggelegd tot heil van de plaatselijke bevolking. Het geheel geeft een kleurrijk beeld van een land waar menigeen, uit de schoolbanken of uit eigen ervaring, herinneringen aan heeft.

 

Zakelijke info