Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie

130407. Oproep

Waar is uw poŽziealbum gebleven? Bij het doorbladeren ervan komen er vast allerlei herinneringen bij u op. De juf die een mooie tekening maakte, dat vrien≠dinnetje dat zo slordig schreef, die tante die zelf een versje had verzonnen ...

Een album is een aardig ding een prettige verzameling van versjes en gedichten met goede wensen bij de vleet of goede raad om welbesteed je leven in te richten Ik schrijf in deze bonte rij wel graag een klein gedicht erbij maar zonder raad of goede wenken alleen opdat je vroeg of laat als je dit album openslaat nog eens aan mij zult denken!

Het Nationaal Schoolmuseum organiseert een tentoonstelling over de geschie≠denis van het poŽziealbum. In uw poŽziealbum en in uw herinneringen is het museum daarom zeer geÔnteresseerd. Bent u bereid om uw album voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen te geven? Of wellicht wilt u het aan het mu≠seum schenken? Prachtig! Maar overleg eerst met de medewerkers voordat u spullen opstuurt: Nationaal Schoolmuseum Postbus 21536 3001 AM Rotterdam Tel. 010 40 45 425

 

Zakelijke info