Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie

130204. Educatorium Ootmarsum J. ter Linden

 Sinds kort is het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam niet meer de enige instelling in ons land die zich uitsluitend bezighoudt met de geschiedenis van het onderwijs. In oktober vorig jaar ging de lang gekoesterde wens van Dr. G. Mensink, docent aan de Hogeschool Edith Stein te Hengelo, in vervulling. Gerard Mensink heeft jarenlang verzameld en dat liep langzamerhand uit op een collectie die eerst het hele huis en vervolgens ook nog de garage vulde. Een vrijkomend pand en enthousiasme bij burgemeester en gemeentesecretaris vormen dan de ideale omstandigheden om een doel te verwezenlijken.

Het nieuwe museum, waarvoor het begrip Educatorium is bedacht, heeft een programma gebaseerd op drie uitgangspunten: historisch, actueel en 'euregionaal'. Het museum verzamelt, onderhoudt en exposeert historisch schoolmateriaal. Door voorwerpen, geschriften en het inrichten van oude klaslokalen tracht het Educatorium zowel kinderen als volwassenen inzicht te verschaffen in de Europese onderwijsgeschiedenis sinds Comenius. Voor studiedoeleinden staat een bibliotheek ter beschikking. En iedere bezoeker kan, zoals kinderen vroeger, actief zijn in een schoolwerkplaats. Aan de maatschappelijke actualiteit wordt thematisch aandacht besteed door wisselende tentoonstellingen. Het Europese onderwijs is in beweging. De historische en actuele dynamiek tracht het Educatorium ook 'euregionaal' te accentueren. Dit in samenwerking met Duitse en Nederlandse (school)musea. Tot zover de interessante en ambitieuze doelstellingen. Vanzelfsprekend is men nog niet toe aan de gehele uitvoering van dit programma. Maar wat tot nu toe is gerealiseerd, is al een hele prestatie.

Het Educatorium is gevestigd in een heel mooi zeventiende eeuws vakwerkgebouw, het Ambachtshuis. En er is genoeg te zien, niet alleen een keur van voorwerpen, zoals die in een onderwijsmuseum te verwachten zijn, maar ook ingerichte schoollokalen uit de zeventiende eeuw, uit 1910., 1930 en 1960. Bijzonder zeldzaam is het zogenoemde joodse leesplankje uit 1931, waarmee de eerste woorden Hebreeuws werden geleerd. Door het instituut voor leerplanontwikkeling, SLO, werd een instructief videoprogramma vervaardigd dat in vogelvlucht het onderwijs vroeger en nu vergelijkt.

Het enthousiasme bij de bevolking van Ootmarsum is dermate groot dat het museum geheel door vrijwilligers wordt gerund. Ootmarsum is een schitterend oud stadje, dus met een bezoek aan het Educatorium slaat u twee vliegen in één klap. Van harte aan te bevelen. Educatorium Ootmarsum Keerweer 2 7631 EX Ootmarsum (Overijssel). Tel. 05419‑93129.

Zakelijke info