Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

Collectie

30405. De conservator vertelt: museumbezoekers door J. ter Linden

 Dat ons museum voor individueel bezoek alleen geopend is op woensdag﷓ en zondagmiddag, heeft twee redenen. In de eerste plaats een kwestie van geld: het was en is nog steeds niet mogelijk om suppoosten aan te trekken voor de gehele week; in de tweede plaats omdat wij de voorkeur geven aan groepsbezoek. Het 'verhaal' dat aan de diverse voorwerpen in het museum verbonden is, is vaak dermate gecompliceerd, dat het zonder zeer grote hoeveelheden tekst niet zou lukken. Vandaar dat we liever mondeling tekst en uitleg geven tijdens een groepsbezoek. Het is dan ook mogelijk om globaal iets te vertellen over de geschiedenis van het onderwijs, hoe het dagelijks op school toeging in de jaren rond 1800 en aan het begin van deze eeuw. Ook valt op wat uitgebreider wijze te vertellen over de leermiddelen die tentoongesteld worden. Daarbij kan de rondleiding dan beter afgestemd worden op de leeftijd of de opleiding van de bezoekers.

Nu, na bijna 5 jaar (het museum bestaat op 19 maart 1986 5 jaar) ervaring met groepsbezoeken kunnen we stellen dat verreweg de Basisscholen, gevolgd door de PABO's en de Universiteiten onze beste klanten zijn. Wij zijn er trots op, dat wij inmiddels een aantal vaste klanten hebben, die ons ieder jaar komen bezoeken. Het aantal groepsbezoeken van middelbare scholen is zeer gering. De geschiedenis van het onderwijs is een onderwerp dat duidelijk buiten de interesse﷓sfeer van het middelbaar onderwijs valt. Projecten zoals die gehouden worden op de basisscholen komen bij het middelbaar onderwijs kennelijk niet voor. Wat de 65﷓plussers betreft kampen wij met het probleem, dat wij geen kantine hebben en deze groepen dus niet met koffie kunnen ontvangen. Je zou bijna kunnen zeggen: geen koffie ﷓ geen 65plussers. Daar komt uiteraard bij, dat de hofstede (waarin het museum is gevestigd) met zijn trappen en treetjes nu niet bepaald bejaarden﷓vriendelijk genoemd kan worden. Hoe jammer het is dat deze groep ons vrijwel niet bezoekt, merken wij in het geval dat we toch met een bezoek vereerd worden door 65﷓plussers. Het ene kostelijke verhaal na het andere wordt dan verteld en soms lijkt het er op alsof niet zij maar wij rondgeleid worden.

Toen Staatssecretaris Hermes op 19 maart 1981 met een schoolbel ons museum 'openluidde' vond hij in de museumklas van omstreeks 1900 een groep kinderen en een schooljuffrouw die in historische kleding 'schooltje speelden'. Eigenlijk is dit een wat kleinerende uitdrukking voor de ernst en de overgave waarmee een en ander toeging. De lerares, van een Zoetermeerse basisschool, had met haar klas tevoren allerlei vakken geoefend, zoals zingen, rekenen en schrijven. Voor het vak schrijven hadden wij haar een aantal penhouders en kroontjespennen bezorgd, zodat de kinderen, na oefening op school, ten overstaan van de staatssecretaris verbluffend goed de schrijfoefeningen konden uitvoeren. De ouderwetse kleding deed de kinderen zich echt terug in de tijd voelen.

Het afgelopen jaar bezochten groepen kinderen van basisscholen ons in toenemende mate in het kader van schooljubilea, waarbij de hele school gedurende enkele dagen probeert terug te keren naar 'Grootmoeders Tijd' of naar 'de Tijd van Ot en Sien'. We zien dan dat de kinderen verkleed naar het museum komen, vergezeld door hun leerkrachten die zich ook hebben gestoken in ouderwetse kledij. Na een aantal van dergelijke bezoeken begon het ons op te vallen hoe groot het enthousiasme bij deze kinderen was. Heel duidelijk gaf de verkleedpartij ook een extra dimensie aan het museumbezoek; het werd allemaal veel 'echter' voor ze.

Op 24 september van dit jaar bezocht de Christelijke Basisschool 'Oostergeest' te Warmond ons museum in het kader van het 100﷓jarig bestaan van de schoolvereniging en het 75﷓jarig bestaan van de school. Alle kinderen en leerkrachten waren gekled in 'Ot en Sien kleding'. Een verslag van dit bezoek volgt op pagina 

De fraaie wijze waarop deze kinderen gekleed waren heeft ons op het volgende idee gebracht: het zou bijzonder leuk zijn, indien het museum zou kunnen beschikken over een aantal schortjes, kielen, mutsen en petten om groepsbezoek van Basisscholen daarmee feestelijker te maken. Wij stellen ons voor een aantal van dergelijke kledingstukken naar eenvoudige patronen in diverse maten te laten maken. En bij dit 'laten maken' komt u als leden van de vereniging in het beeld. Graag zouden wij van u horen of u bereid bent om mee te werken aan het vervaardigen van dergelijke kledingstukken. Het speelt geen rol of u nu dichtbij of veraf van het museum woont. Als u mee wilt doen, verzoek ik u contact op te nemen met mevr. Weyers Wegstapel, Treebord 103, 2811 EA Reeuwijk. tel. 01829﷓5146 of met het museum, tel. 079﷓513408. Voor verdere afspraken over patronen, stoffen en dergelijke nemen wij dan later contact met u op. Ik hoop dat u mee wilt doen.

J. ter Linden

Zakelijke info