Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

160104. Boekbesprekingen

 Dr PTh.FM. Boekholt Het ongeregelde verleden. Over eenheid en verscheidenheid van het Nederlandse onderwijs. Assen 1998. ISBN 90‑232‑3372‑7.

Tweehonderd jaar geleden begon de landelijke overheid zich met het onderwijs te bemoeien: al het onderwijs wilde ze nationaal regelen. Historische en sociologische studies over het onderwijsverleden ondersteunen het beeld van een centrale overheid die alles regelt: de .oprichting, de inrichting en het gebruik van onderwijsinstellingen op alle niveaus wordt dikwijls voorgesteld als het resultaat van beslissingen van de staat. Boekholt is van mening dat al die aandacht voor centraal beleid te ver is doorgeslagen. De staat heeft niet de dominante rol in het onderwijs gespeeld die haar meestal wordt toegekend. "Plaatselijke actoren en individuen, die tot nu toe bij historische interpretaties naar de zorg voor het

onderwijs amper worden genoemd, zijn mijns inziens een veel belangrijker oriŽntatiepunt, om de feiten uit het verleden te achterhalen." Hij verwacht verrassende uitkomsten wanneer de ontwikkeling van het onderwijs op lokaal niveau nader wordt bestudeerd.

Boekholt sprak deze woorden onlangs bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van het Onderwijs, een leerstoel die de Universiteit Utrecht dankt aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zijn rede is nu gedrukt onder de titel Het ongeregelde verleden. De redactie van De School Anno wenst de nieuwe hoogleraar, opvolger van N. Dodde, veel succes toe!

AJ

Zakelijke info