Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

150205. Boekbespreking

D. Hillenius Twee eeuwen Nuts in Den Haag, 1796‑1996. Departement 's‑Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1996.

Respectabel in leeftijd zijn veel lagere scholen onder de vleugels van een lokale afdeling van het genootschap Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een genootschap opgericht in 1784 dat zich de verbreiding van kennis en deugd onder de "handwerkende landgenooten" ten doel stelde. Het verlichte streven van het Nut vond zijn uitdrukking in tal van activiteiten van sociaal‑humanitaire en culturele aard die beoogden om de gewone man vooruit te helpen in de maatschappij: onderwijs, volksbibliotheken, lezingen, de uitgave van leerboekjes, spaarbanken, woningen, volkstuinen. Het jubileumboek geeft een beeld van de initiatieven die de Haagse afdeling, opgericht in 1796, in tweehonderd jaar tijd heeft ontplooid. Onderwijs is na al die jaren nog het enige terrein waar het Haagse Nut bemoeienis mee heeft. In Den Haag staan tegenwoordig zeven scholen onder het gezag van het Nutsbestuur.

Zakelijke info