Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

150205. Boekbespreking

Een school met traditie: honderd jaar lager onderwijs aan Zeister Broedergemeentescholen Agnes Amelink en Karin Veenland Heineman, met een bijdrage van A. Lehning. Uitgave van de Jubileumcommissie Comeniusschool Zeist, 1996. ISBN 90‑90009397‑4.

"De typografenstaking had niets te makenmet de graven van Holland." Deze zin is te makkelijk voor het niveau van het jaarlijkse nationale Groot Dictee maar verre van eenvoudig voor derdeklassers die bibberden voor de beruchte dictees van de meester op de lagere school van vroeger. Het zijn korte anekdotes als deze zin die juffrouwen en meesters van voorheen treffend in herinnering roepen in een jubileumboek dat is samengesteld ter gelegenheid van honderd jaar lager onderwijs aan de scholen van de Evangelische Broedergemeente te Zeist, 1896‑1996. De voorgeschiedenis van deze scholen gaat overigens veel verder terug dan 1896. Als beginjaren zou even zo goed 1750 of 1818 of 1820 in aanmerking komen, zo staat er in de inleiding. De Broedergemeente‑kolonie vestigde zich in 1746 in Zeist en van het begin af aan werd aan kinderen onderwijs in de bekende schoolvakken gegeven en onderricht uit de Bijbel en het gezangboek. De Jubileumcommissie heeft echter aansluiting gezocht bij de stichtingsdata van de verenigingen voor de meisjesschool (1896) en de jongensschool (1900), de scholen die aan de huidige Comeniusschool voor basisonderwijs vooraf gingen.

De samenstellers van dit boek hebben zich met zorg van hun taak gekweten. Bescheiden stellen zij dat hen "een prettig bladerboek voor oud‑leerlingen" voor ogen stond. Welnu, daar zijn zij ruimschoots in geslaagd. Onderzoek in het archief, gesprekken met oud‑leerkrachten en oud‑leerlingen, en speurwerk in stapels schoolkranten, jaarverslagen, bestuursstukken en privé‑albums leverden de grondstoffen voor dit overzichtelijke boekje. Het geheel is levendig en informatief, plezierig om te lezen ook als je géén oud‑leerling bent (zoals ik). Het is bovendien mooi uitgegeven en rijk geïllustreerd met zwart‑wit foto's. Een school met traditie waardig.

Zakelijke info