Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

130405. BOEKBESPREKING

J.H. Pestalozzi, Neuhof‑geschriften. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Daan Thoomes. Kampen, 1996. ISBN 90 2242 7765 5. 76 blz.

In 1996 is het 250 jaar geleden dat de vermaarde Zwitserse pedagoog Pestalozzi (1746‑1827) werd geboren. Dit boekwerkje verschijnt naar aanleiding hiervan. Het eerste deel bevat een degelijke inleiding op de denkbeelden alsmede de handel en wandel van Pestalozzi. De daarin aangeboden achtergrondinformatie geeft houvast om de zogenoemde Neuhof‑geschriften of Armengeschriften, brieven van Pestalozzi uit zijn jonge jaren, beter op hun historische en actuele waarde te kunnen schatten. Het betreft hier brieven die Pestalozzi schreef aan zijn geldschieters om zijn boerderij Neuhof, tevens opvoedingsinstituut voor wezen en arme kinderen, in bedrijf te kunnen houden. In deze brieven zet Pestalozzi veel van zijn opvoedingsideeŽn uiteen waarin hij onder andere een belangrijke rol zag weggelegd voor een beroepsopleiding (voor landbouw en fabrieksarbeid) als onderdeel van de armenopvoeding. Het belang van Pestalozzi ook voor de hedendaagse pedagogische theorievorming blijkt uit diverse thema's die hij aansnijdt in zijn brieven, zoals bijvoorbeeld de morele opvoeding en de verbinding van opvoeding en industriŽle produktie. Dit boekje van bescheiden omvang brengt opvoedingshistorie tot actuele verbeelding.

Zakelijke info