Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

120204. Boekbesprekingen

 A.T.S. Wolters‑ Van der Werff De Latijnse School van de paters Karmelieten. Een puzzelstukje in de geschiedenis van Boxmeer. (Historische Vereniging) Boxmeer 1993. ISBN 90 70336 32 4.

Heel wat jongens uit Boxmeer en omstreken hebben tussen 1658 en 1832 deze school bezocht. Een goede en goed‑katholieke school. De lessen en toneeluitvoeringen vormden een offensief tegen de gereformeerden. De geschiedenis van de school wordt geplaatst in het bredere kader van de roerige tijden waarin de school bestond.

Naar school in de Haarlemmermeer. In de Haarlemmermeer werden indertijd de scholen neergezet op de kruisingen van de kaarsrechte wegen, de bereikbaarheid was dan zo groot mogelijk. Toch bleven het vaak hele afstanden om lopend af teleggen, zeker voor kindervoeten. Bewaarscholen, lagere scholen, landbouwscholen. Aan de hand van foto's, leermiddelen en ander beeldmateriaal geeft een tentoonstelling in het Historisch Museum Haarlemmermeer een schets van ruim een eeuw onderwijs in een plattelandsgemeente. Te zien tot oktober. Kruisweg 1403, 2132 MD H o o f d d o r p (tel. 02503 ‑ 20437).

Tekeningen van een achttiende eeuwse schooljongen. De twaalfjarige Age Volkerts schreef en tekende in 1780 en 1731 in opdracht van zijn schoolmeester zeventien bladen vol met stichtelijke versjes en vrolijke tekeningen. Zij geven een levendig beeld van Age's wereld. Daarnaast is een tiental prenten te zien over de school en het dagelijks bestaan in de tijd van Age. Te zien tot en met 21 augustus. Het Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31 ,Rotterdam (te1.010‑4334188).

Zakelijke info