Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

120204. Boekbesprekingen

120205. Signalementen

 Lauis G. Saalmink Nederlandse Bibliografie 1801 ‑ 1832 (drie delen). Koninklijke Bibliotheek/ Bohn Stafleu Van Loghum

Het eerste deel van een alfabetische lijst van boeken, plaat‑ en kaartwerken van C.L.Brinkman, voor het eerst verschenen in 1858, bestrijkt de periode 1833 ‑ 1849. Brinkman's cumulatieve catalogus geldt als een onmisbaar naslagwerk voor boekhandelaren en een even onmisbare bron voor historisch onderzoek. Sinds 1982 wordt in een nationaal project onder leiding van de KB gewerkt aan de Short‑Title Cataloque, Netherlands(STCN) waarin de in Nederland verschenen boeken uit de periode 1540 tot en met 1800 worden beschreven. Saalmink's bibliografie heeft tot doel de lacune tussen STCNen Brinkman op te vullen.

Met bewonderenswaardig doorzettingsvermogen zijn Saalmink en zijn medewerkers er in geslaagd binnen drie prachtig uitgevoerde delen (in uitvoering gelijk aan Brinkman) een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de Nederlandse boe‑kenproductie in het genoemde tijdvak. De vele bronnen daarbij gebruikt, staan vermeld in een uitvoerige verantwoording, die alleen reeds door de opsomming van de verwerkte literatuur een bruikbare handleiding voor ge´nteresseerden levert. Verder is er een viertal registers: op onderwerp, op uitgever/drukker, op persoonsnaam, en op illustrator.

De bibliografie is samengesteld op basis van aangeleverd catalogusmateriaal. Dat betekent dat de beschrijvingen niet door de auteurs zelf zijn gemaakt met het boek in de hand maar zijn overgenomen van kaartjes. Daardoor is er een discrepantie ontstaan in de wijze van beschrijving van het titelbestand, Na steekproefsgewijze vergelijking met een door mij ontwikkeld beschrijvingssysteem van alle kinder‑ er. jeugdboeken uit die tijd blijkt dat er aan de compleetheid toch het een en ander ontbreekt. Daarvoor kan ik overigens het volle begrip opbrengen.

Zeer bescheiden stelt Saalmink dat zijn werk de nodige tekortkomingen heeft. Maar naar mijn mening is deze bibliografie een toonbeeld van hoogst bruikbaar materiaal voor iedere literatuur‑onderzoeker en een prachtige aanzet voor voortgezet boekhistorisch onderzoek.

FJ.Huiskamp

Zakelijke info