Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

110307. boekbespreking

L.F. Groenendijk en J.C. Sturm (red.) Leren geloven in de Lage Landen. Facetten van de geschiedenis van de religieuze opvoeding. Amsterdam 1993. ISBN 90‑9006184‑3

Deze bundel over geloofsopvoeding is de neerslag van een studiedag van Belgisch‑Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs. De bundel bevat vier uitgebreid gedocumenteerde bijdragen, drie betreffen de Noordelijke en ťťn de Zuidelijke Nederlanden. De historicus Put beschrijft het katholieke godsdienstonderwijs in de Mechelse kerkprovincie tussen 1500 en 1800. De theoloog Verboom onderzoekt voor dezelfde periode de kenmerken van de protestantse catechese in de Noordelijke Nederlanden. Historisch pedagoog Groenendijk weegt de waarde van negentiende eeuwse stichtelijke (auto)biografieŽn als bron van kennis over de religieuze ontwikkeling tijdens de kinder‑ en jeugdjaren. Het fenomeen zondagsschool ‑ oorspronkelijk gewoon elementair onderwijs op de zondag ‑ is het onderwerp van de laatste bijdrage. Historisch pedagoog Sturm vergelijkt de opkomst en de functie van zondagsscholen in de Verenigde Staten, Groot‑BrittaniŽ en Nederland. Naarmate de door‑de‑weekse volksschool in de negentiende eeuw vastere voet vindt in de maatschappij, gaan zondagsscholen zich meer beperken tot evangeliserend of bijbels onderwijs en wordt de onderwijstijd navenant teruggebracht tot slechts een luttel uurtje. (AJ)

 

Zakelijke info