Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

110108. Boekbespreking

R. de Groot/J.H.D. Boerema/C.J. Paagman Bladergroen, voorwaarden voor opvoeding en onderwijs

Het kind van tegenwoordig leeft in een woelige wereld. Het groeit op in het tijdperk van radio, t.v , auto, vliegtuig, van mechanische werktuigen, van vurige, beweeglijke lichtreclames. Is het een wonder dat veel jeugdigen daar niet mee om kunnen gaan?

 Wilhelmina J Bladergroen was degene die dit als één van de eersten in Nederland signaleerde en er voor waarschuwde Zij groeide op in de eeuw van het kind, maar moest al gauw constateren dat deze eeuw niet zozeer een kindvriendelijke, als wel een kindvijandige eeuw (van het kind) zou worden Zij heeft haar leven in dienst van kinderen gesteld Het is ook voor een belangrijk deel aan Bladergroen le danken dat men de betekenis van de motoriek voor de ontwikkeling van kinderen meer en meer is gaan inzien Sport en spel zijn daarmee weer op de voorgrond geplaatst.

Zij onderkende dat veel symptomen die zich uiten in leerproblernen een diepere achtergrond hebben die studie en nauwkeurige observatie vereisen Zij ontwikkelde een heel eigen diagnostiek met de daarbij behorende ideeen rondom hulpverlening, preventie en een andere insteek van onderwijs‑leerprocessen

In dit boek lichten de auteurs (allen leerling en medewerker van Bladergroen) de lezer nader in omtrent de betekenis van Bladergroens omvangrijke werk voor kinderen van toen en nu Zij heelt gepleit voor een goed gebruik van spel, speelgoed en spelruimte als de beste preventie voorleer‑ en opvoedingsmoeilijkheden.

Zakelijke info