Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

110108. Boekbespreking

David Beck Spiegel van mijn leven. Een Haags dagboek uit 1624. Hilversum, 1993. ISBN 90‑6550‑113‑4

De Haagse schoolmeester en dichter David Beck heeft het gehele jaar 1624 een dagboek bijgehouden. Het was bestemd voor zijn kinderen en hij noemde het een 'spiegel van mijn leven'. Het met uiterst kleine lettertjes geschreven dagboek is, na 370 jaar, leesbaar in druk uitgegeven. Sinds 1897 berustte het in de bibliotheek van het Haagse Gemeentearchief.

David Beck kwam uit de omgeving van Keulen en verhuisde omstreeks 1617 naar Holland. Hij werd onderwijzer in Den Haag. Het dagboek begint enkele weken nadat zijn vrouw, bij de geboorte van hun derde kind, in het kraambed gestorven was. Nauwgezet noteert Beck zijn bezigheden, de bezoeken die hij aflegde, zijn wandelingen, de kerkdiensten die hij bijwoonde. Ook schrijft hij over het onderwijs op zijn school, hoe hij gedichten maakte als beloning voor de leerlingen.

Zakelijke info