Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

70103. boekbespreking

 Ron Wagenaar e.a., Historisch overzicht Zunderdorpschool 1609 1984 (112 blz)

Sinds kort ben ik bekend met het bestaan van het plaatsje Zunderdorp, dat even ten noorden van Amsterdam is gelegen en sinds 1921 tot de gemeente Amsterdam behoort. Met het doel een kampeertent op te halen arriveerde ik te Zunderdorp, alwaar een atelier van kampeerbenodigdheden gevestigd zou zijn. Die informatie was geheel juist, maar niet volledig. Het bedrijf bleek namelijk gehuisvest in de oude openbare dorpsschool, die per 1 augustus 1984 definitief is gesloten. In een apart hoekje van de zaak trof ik, naast een oude schoolbel, een inktfles, het leesbord  "aap, noot, mies" e.d., daarover een boekje aan.

Over het sinds de 17e eeuw daar gevestigde schooltje is door ouders en enkele (oud)leerkrachten informatie verzameld, gebundeld en in een kleine oplage in eigen beheer uitgegeven. De bundel bevat een bont geheel aan bronnen en informatie. Afgezien van een aantal copieŽn van 17e en 18e eeuwse acten 'van lokale besturen, oude afbeeldingen van landkaarten, illustraties en foto's van het plaatsje Zunderdorp staat de school met de leerkrachten) en de leerlingen centraal. Enkele oude schoolreglementen (van 1773 en 1821), een verslag van een toespraak gehouden tijdens een prijsuitreiking (1823) en een verslag over de schoolsituatie gericht aan de gemeenteraad van Amsterdam (1884) behoren onderwijshistorisch gezien tot de meer interessante stukken.

Uit het overzicht van de schoolbevolking vanaf 1773 tot 1984 kan worden opgemaakt dat het altijd een kleine dorpsschool geweest is met nooit meer dan 60 kinderen. Dat geeft een aparte sfeer, wat onder andere naar voren komt uit enkele korte fragmenten van gesprekken met oud leerkrachten en oudleerlingen en ook wel in de correspondentie met het gemeentebestuur van Amsterdam (vanaf 1924). Over de plaatselijke schoolstrijd is in de ooggetuigen verslagen een en ander terug te vinden. Ook een "Lijst van aantekeningen van de Vlijt, het Gedrag en de verzuimde Schooltijden der Leerlingen", een schoolrekening, een bouwtekening van de school, enkele schoolfoto's, leerplangegevens en schrijfkunsten van de leerlingen zijn in het boekwerk opgenomen.

Voor direct betrokkenen bij de school en de woongemeenschap van Zunderdorp zal het boekje ongetwijfeld zijn waarde hebben. Algemeen onderwijshistorisch gezien is dit werkje mogelijk interessant vanwege het feit dat het gevarieerde gegevens op langere termijn bevat over een kleine plattelandschool.

HaDeF

 

Zakelijke info