Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

50204. Boekbespreking

Henk van Setten. In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen In de twintigste eeuw. Nijmegen, 1987.

In Nederland is in de twintigste eeuw het gezinstype gaan domineren dat wel wordt aangeduid als het 'moderne gezin'. Een van de kenmerken van dit gezin is dat het beperkt gehouden aantal kinderen warmte en bescherming wordt geboden. Kinderen worden meer afgeschermd van de buitenwereld en groeien op in een aparte kinderwereld. De levensomstandigheden waaronder vele gezinnen in ons land gebukt gingen, vooral in agrarische en arbeidersmilieus, legden echter beperkingen op aan het opvoedingsgedrag van de ouders. Opvoeding volgens de idealen van het'moderne gezin' kon in dergelijke omstandigheden niet worden verwezenlijkt. Pas zeer geleidelijk, na 1950 vooral, kwam daarin verandering.

Over de verbeteringen in de concrete levensomstandigheden in Nederlandse gezinen gaat deze studie. Het tweede hoofdstuk bevat informatie over de bijdrage van de overheid aan een verbeterde verzorging van het kind, een bijdrage die in veel gevallen via de school verliep. (AJ)

 

Zakelijke info