Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

50204. Boekbespreking

 Dr.N.B.Goudswaard. Agrarisch onderwijs in Nederland, 1783 1983. Hoe het wor(s)telde en groeide. Culemborg, 1986

 Deze omvangrijke historische studie gaat in op het ontstaan en voortbestaan van het agrarisch onderwijs (secundair en tertiair). De auteur besteedt aandacht aan de initiatiefnemers van dit onderwijs en de mensen die het bevorderden, naar de ten grondslag liggende motieven en aan de overheidsbemoeienis met deze tak van onderwijs. Een fraai verzorgde uitgave, voorzien van tabellen, grafieken, bijlagen, een index, een uitvoerige bronvermelding en tal van illustraties.

Zakelijke info