Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

50204. Boekbespreking

dsa050205. Signalementen

 Adrianne Dercksen en Loes Verplanke. Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914 1970. Meppel, 1987 (dissertatie)

De auteurs geven een aanschouwelijk beeld van de maatschappelijke definities en praktijken die in deze eeuw werden toegepast op de armen, de geestelijk onvolwaardigen, de asocialen, de kansarmen   kortom, op de gezinnen die op de een of andere manier niet voldeden aan de bereikte normen en gedragsstandaards van een 'beschaafde' samenleving. Gedurende vele jaren is de sociale integratie van deze gezinnen door tal van gemeenten op strenge wijze ter hand genomen: door huisvesting in afgezonderde, gecontroleerde wooncomplexen werd heropvoeding van de betreffende gezinnen nagestreefd.

Een van de terreinen waarop (met name) de vrouwen werden begeleid en ge´nstrueerd, was de verzorging en opvoeding van kinderen. Op het schoolgaan van de kinderen werd van boven af nauwlettend toegezien. Dit boek leert ons meer over de beschavers dan over de te beschaven personen. (Md8 R)

 

Zakelijke info