Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

50204. Boekbespreking

M.Depaepe en M.D'Hoker (red). Onderwijs, opvoeding en maatschappij in de 19de en 20ste eeuw. Leuven, Amersfoort, 1987.

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Prof.Dr.M.de Vroede verschijnt eerdaags een liber amoricum. Prof.de Vroede doceert, tot dit najaar, historische pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en is voorzitter van de Belgisch Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs.

Meer dan twintig wetenschappers leveren aan dit boek een bijdrage. Enkele thema's die aan de orde komen zijn opvoeding en maatschappij in de 19de en 20ste eeuw, zowel nationaal (de Belgische situatie) als in vergelijkend perspektief, en de methodologische aspekten van de geschiedenis van de opvoeding. (AJ)

Zakelijke info