Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum

 


 

50103. Boekbespreking

dsa050104. Signalementen

 C.J. Weijters, Scholen en schoolmeesters in Tilburg 15321858, Tilburg/Breda, 1981 (122 blz; prijs f 5,).

 De in 1894 geboren C.J. Weijters was rond 1940 actief als lokaal geschiedschrijver. Ruim 200 artikelen schreef hij die ondermeer betrekking hadden op de bouw en het herstel van kastelen, landhuizen, ziekenhuis, kerken en scholen in en rond Tilburg. Ook het interieur van deze gebouwen, zoals preekstoelen, beelden en schilderijen ontsnapten niet aan zijn belangstelling. Daarnaast stelde Weijters ook belang in het doen en laten van Tilburgse notabelen, kerkmeesters, gemeentebestuursleden, bakkers, pastoors, fraters en van de Tilburgse onderwijzers.  In samenwerking met boekhandel Gianotten werd een aantal nog niet eerder verschenen manuscripten van de oud-onderwijzer Weijters  over de Tilburgse onderwijsgeschiedenis gebundeld en uitgegeven. Het boekje bevat een groot aantal korte stukken variŽrend van 2 tot maximaal 5 bladzijden. De verhalen handelen voornamelijk over schoolgebouwen, en over werk-en de levensperikelen van diverse schoolmeesters.

(Hdf)

Zakelijke info